openmipsNové súbory pre prijímače Gigablue v downloade na stiahnutie sú k dispozícii (openMips 4.2).