Otázka:

Dá sa streamovať do PC alebo smartfónu na prijímačoch Gigablue iný program ako sledovaný?

Áno dá, pokiaľ je to viactunerový model tak je možný nezávislý stream z druhého tuneru.