S radosťou oznamujeme užívateľom prijímačov Gigablue  UHD TRIO 4K  PRO,  že  v enigme  OpenATV  7.3 je  funkčný bluetooth modul  tohto  prijímača  a je možné  spárovať a používať diaľkové  ovládanie  tohto prijímača v bluetooth režime. Získate  tým neobmedzenú  smerovosť diaľkového ovládača (nemusíte ním mieriť na prijímač).

 

Spárovanie Bluetooth ovládača Gigablue na GB 4K Trio PRO

1.V enigme OpenATV 7.3 vojdite do menu/pluginy a spustite plugin Bluetooth Devicemanager .

 

2. Po spustení pluginu Bluetooth Devicemanager ihneď Stlačte a držte stlačené súčasne tlačidlo OK + tlačidlo Info až pokiaľ nezačne blikať červená LED na diaľkovom (LED je medzi tlačidlami Power a TV/Radio) potom tlačidla uvoľnite. (Blikanie LED diódy musí byť počas celej doby párovania teda diaľkové musí byť v režime párovania!)

3.Plugin spustí automatické vyhľadávanie bluetooth zariadení a mal by Vám nájsť aj Vaše diaľkové(so spusteným párovacím režimom).

Pokiaľ Vám zariadenie nenájde, tak stlačte zelené tlačidlo (prehľadať) na diaľkovom, to Vám zobrazí nájdené Bluetooth zariadenia v okolí prijímača GB.

 

4.Nadídite v zozname nájdených Bluetooth zariadení na položku Gigablue RCU a stlačte žlté tlačidlo (pripojiť) na diaľkovom ovládači.

 

 

5.Následne Vám diaľkove ovládanie spáruje (pripojí) čo sa Vám zobrazí aj v pravej časti okna (obr.nižšie).

Smola je že bluetooth funguje iba na diaľkové. Pokiaľ pripojíte sluchadlá, alebo reproduktor tak zariadenie pripojí ale nefunguje!

Nezostáva nám nič iné ako veriť, že to výrobca opraví aby išli pripojiť aj iné bluetooth zariadenia :).