Má GigaBlueUHD UE 4K funkciu USALS?

GigaBlueUHD UE 4K
Chcem vedieť,či tento sat prijímač má funkciu USALS k nastaveniu ovládania motora paraboly,príp.akým spôsobom sa pripája motorické ovl.paraboly.Ďakujem.

Dobrý deň.

Áno, všetky modely Gigablue podporujú pozicionér s USALS protokolom.

Koaxiál z prijímača ide do motora a z druhého konektoru motora ide koaxiál na LNB konvertor.

Motor s parabolou musí byť nastavený ,tak že nulový bod motor musí smerovať na zemepisnu dĺžku VAšej polohy. Napr. máte Vašu polohu podľa GPS 19,2E /48,76 S tak nulový bod nastavíte na družicu Astra 19,2E a parametre 19,2E a 48,76S zadáte do nastavenia pre USALS motor v enigme.

Potom sa automaticky natočí motor na pozíciu družice,ktorú si navolíte(základ je však úplne kolmá konzola pre uchytenie motora a paraboly a správne nastavenie paraboly a motora – prečítať článok si môžete tu) .